Round Brilliant Cut

Round Brilliant cut

แน่นอนที่สุด ในปัจจุบันนี้ แบบการเจียระไนเพชรที่ได้รับการยอมรับว่าเล่นไฟและเปล่งประกายสวยที่สุดคือ Round Brilliant Cut หรือ เหลี่ยมเกสร ซึ่งมีทั้งหมด 57 - 58 เหลี่ยม

( 33 เหลี่ยม เหนือ Girdle และ 24-25 เหลี่ยม ล่าง Girdle )

และบทความนี้เราจะโฟกัสกันเรื่องหน้ากลมของเพชร Round Brilliant Cut (RBC)


จากรูป มองมุมนี้ เส้นตรงแนวนอน ที่ยาวๆ นี่แหละคือ Girdle

ที่นี้ หากมองมุมบน แบบนี้ คำถามคือ เพชร RBC กลมเป๊ะเลยไหม ?

คำตอบคือ ถ้าวัดกันจริงๆ ไม่กลม 100% ครับ มากน้อยขึ้นอยู่กับการเจียระไน ทีนี้เรามาดูกันว่า GIA Cut Grade Excellent เพชรกลมแค่ไหน ดูยังไงล่ะ ? คำตอบคือ ง่ายๆครับ ดูจากใบเซอร์


ในใบเซอร์ GIA ทุกใบ จะมีระบุขนาดเพชรไว้ Measurements ครับ

สำหรับเพชรกลม ใบเซอร์จะระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร โดยวัดจาก Girdle นั่นเอง

ค่าที่ได้ เกิดจาการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางหลายๆเส้น แล้วนำค่าที่น้อยที่สุด และมากที่สุดที่วัดได้ มาบันทึกเป็นสัดส่วนเพชรครับ ( สองค่านี้สำคัญมากๆ เพราะจะใช้ค่า Average Girdle Diamiter สำหรับการคำนวณหลายๆอย่าง )

จากในรูป เม็ดนี้ 4.47 กับ 4.50 ห่างกัน 0.03 มม. ถือว่าน้อยมากๆครับ

นั่นคือเม็ดนี้กลมมากๆ เกรดที่ได้คือ Excellent เจียระไนยอดเยี่ยมนั่นเอง


หาก Girdle คือเส้นแนวนอน แล้ว เส้นแนวตั้งจากหน้า Table บนสุด ลงมาถึง Culet ปลายล่างสุดของเพชร จะเรียกว่า total depth ซึ่งค่า totle depth จะบันทึกลงใน measurements เช่นกันครับ (ความสูงของเม็ดเพชรนั่นเอง)