Cut & Fire

ราอาจคุ้นกันมากๆกับคำว่าน้ำ 100 ตำหนิ VS VVS SI แต่คำว่า 3EX ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อเพชร มันเป็นยังไง

วันนี้จะเจาะลึกขึ้นมา ถึง Ex (Excellent) ซึ่งเป็นคะแนนในด้านการเจียระไนเพชร ว่าเจียระไนสวย สำคัญยังไง เพชรที่มีการที่เจียระไนที่ยอดเยี่ยม จะนำมาซึ่งอะไรบ้าง ขอสรุปเป็นข้อๆคร่าวๆนะครับ


-การสะท้อนแสง (Light Return) เพชรที่เจียระไนดีเยี่ยม แสงจะสะท้อนกลับมาที่หน้าเพชร หากเจียระไนไม่ดี จะสูญเสียแสงไปยังทิศทางอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าเพชร หรือเรียกว่าแสงรั่ว (Light Leaking) ซึ่งทำให้เพชรดูไม่สว่าง หน้าเพชรดูมืดๆครับ

Shallow cut รั่วก้นเพชร Deep Cut รั้วออกข้างๆ


-ไฟ (Fire) “เพชรเล่นไฟ” คำนี้เราได้ยินกันบ่อย คือการกระจายของแสงที่เหมือนไฟแฟลช วิ้บว้าบสีรุ้ง เพชรซึ่งมีลักษณะเป็นปริซึ่ม จะกระจายแสงสีขาว(หรือไร้สี) ออกกลับเป็นเจ็ดสี (สีรุ้ง) ในสถานที่มืดๆ มีแหล่งกำเนิดแสงไฟน้อย เช่นภายใต้แสงเทียน จะมีโอกาสเห็นไฟได้ง่าย มุม Crown ที่ชันและขนาด Table ที่เล็ก จะทำให้มีไฟมากขึ้น แต่การสะท้อนแสงจะลดลง

-ความระยิบระยับ (Scintillation) คือ ประกาย หรือ แสงวูบวาบ วิบวับ เห็นได้โดยลองขยับเพชรไปมา ประกายระยิบระยับ จะเห็นได้ชัดที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างจ้าหรือภายใต้แสงไฟ Spot Light หรือ Pin Light เป็นเหตุผลว่าทำไมร้านค้าเพชรจึงมีแสงสว่างเช่นนี้เสมอ

-ประกายเพชร (Brilliancy) ประกายเพชร นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสวยงามของเพชร โดยประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ Brightness และ Contrast ในส่วน Brightness คือความสว่างไสวของเพชร เพชรที่สว่างจะสามารถสะท้อนแสงจำนวนมากจาก สภาวะแวดล้อมมายังหน้าเพชร โดยมากแล้วการสะท้อนแสงที่ไม่ดี จะส่งผลให้ความสว่างไสวลดลง สำหรับ Contrast คือความแตกต่างระหว่างส่วนมืดและส่วนสว่างของเพชร ถ้าเพชรมี Contrast สูง ส่วนที่สว่างจะดูสว่างกว่า เพชร Heart&Arrow โดยมากจะมี Contrast ที่ดีเยี่ยม จนเราสามารถเห็นตัวลูกศรเป็นส่วนมืดครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับ กับเรื่องของแสง คร่าวๆประมาณนี้นะครับ รอติดตามความรู้ดีๆได้อีกนะครับ

ขอบคุณรูปสวยๆจาก withclarity.com