วิธีวัดไซส์นิ้ว

วิธีแรกเลย

หากเรามีแหวนที่ใส่ติดนิ้วอยู่แล้วแต่ไม่ทราบไซส์ เราเอาไม้บรรทัดมาทาบเลยค่ะ วัดระยะเส้นผ่าศูนย์กล่าง ส่วนที่กว้างที่สุดจากด้านหนึ่งไปยังด้านหนึ่ง ระนาบให้ตรงนะคะ ดูว่าจากระยะขอบในด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งเป็นกี่มิล จะได้ระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง


วิธีที่สอง

  • วิธีนี้หากเราอยากใส่แหวนนิ้วไหน ให้เตรียมกระดาษไว้ยาวสักนิด

  • พันนิ้วบริเวณที่จะสวมแหวนให้ได้ประมาณ 2 รอบ แบบตามรูป

  • ใช้ดินสอลากเส้นตรงตามรูป

  • คลี่กระดาษแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดระยะที่ได้

วิธีนี้เราก็จะได้ความยาวเว้นรอบวงด้านในจ้า (ระยะที่วัดได้นี้ จำไว้ให้ดีเลย)เปรียบเทียบระยะที่วัดได้ป็นไซส์แหวนสากลได้ตามตารางนี้ค่ะ