แหวนรหัส AXFFIDTSTYDF42 รายละเอียด: ตัวเรือนทองคำหนัก 9.45 กรัม เพชร 21 เม็ด น้ำหนักเพชร 1.04 กะรัต Size 54

แหวนแถวเเบบต่างๆ

แหวนรหัส AXFFIDTSTYDF42

รายละเอียด: ตัวเรือนทองคำหนัก 9.45 กรัม 

                     เพชร 21 เม็ด น้ำหนักเพชร 1.04 กะรัต

แหวนรหัส AYHHOEDDDYDB59
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 4.66 กรัม
                      เพชร 5 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.92 กะรัต

แหวนรหัส AXFFJITUYDC49

รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 1.57 กรัม                       

                      เพชร 14 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.34 กะรัต                                                                                                                                                    

 แหวนรหัส ACFFIDOEDYDF22
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 5.95 กรัม
                      เพชร 86 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.96 กะรัต                                

   แหวนรหัส AXZZATIIEYCJ41
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 2.49 กรัม
                       เพชร 10 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.55 กะรัต

แหวนรหัส ACFFAAJUTYDF19
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 2.53 กรัม
                      เพชร 38 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.30 กะรัต

แหวนรหัส DXFFAIAEKYDB3
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 4.90 กรัม
                      เพชร 22 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.41 กะรัต                                                  


แหวนรหัส ACFFAASDDYDI2
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 3.85 กรัม
                      เพชร 21 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.27 กะรัต        แหวนรหัส MRAOODDXY1_1216
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำ หนัก 2.89 กรัม                      เพชร 39 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.48 กะรัต

                                 แหวนรหัส MRIAJDDXY1_1213
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 7.51 กรัม
                     เพชร 56 เม็ด น้ำหนักเพชร 1.00 กะรัต

แหวนรหัส MREEUDDXY1_1110
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 5.30 กรัม
                      เพชร 44 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.86 กะรัตแหวนรหัส DXOKESYDB8
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 2.90 กรัม
                      เพชร 1 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.03 กะรัต
                      พลอย 8 เม็ด น้ำหนักพลอย 0.42 กะรัต

แหวนรหัส MREESODXY1_1022
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 2.63 กะรัต
                      เพชร 12 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.69 กะรัต
                     ไพลิน 12 เม็ด น้ำหนักเพชร 1.06 กะรัตแหวนรหัส AXZZAIJAJYCI1
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 3.38 กรัม
                      เพชร 22 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.39 กะรัตแหวนรหัส ZWEEEKJEYBE7
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 3.30 กรัม
                      เพชร 30 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.81 กรัต

แหวนรหัส AXWWKOKSYDC32รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 3.50 กรัม
                      เพชร 9 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.18 กะรัต

 

แหวนรหัส DXFFTJIDYDB15
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 2.44 กรัม
                      เพชร 7 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.21 กะรัต

แหวนรหัส MRIODDDXY1_1235
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 7.44 กรัม
                       เพชร 28 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.99 กะรัต

แหวนรหัส AXWWJJKJYDC33
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 3.50 กรัม
                       เพชร 9 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.18 กะรัต

แหวนรหัส AXWWJJKJYDC33
รายละเอียด : ตัวเรือนทองคำหนัก 3.33 กรัม
                       เพชร 9 เม็ด น้ำหนักเพชร 0.18 กะรัต

                              

Facebook Comments