/>

แหวนรหัส AXRZAOUTOYCD26

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 3.31 กรัม

เพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.23 กะรัต 

เพชรข้าง 8 เม็ด น้ำหนัก 0.02 กะรัต 

Size 57

ราคาพิเศษ Best Price 18,900 บาท

/>

แหวนรหัส AXRRIETKTYCC29

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 3.12 กรัม

เพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.37 กะรัต 

เพชรข้าง 24 เม็ด น้ำหนัก 0.37 กะรัต 

GIA  6235132476 น้ำ 98

Size 53

/>

แหวนรหัส AXWWSTJDDYCD8

ตัวเรือนทองหนัก 3.20 กรัม

เพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.51 กะรัต 

เพชรข้าง 2 เม็ด น้ำหนัก 0.53 กะรัต 

Size 53.5

Facebook Comments