1. แหวนรหัส AXZZAIIATYCC19

รายละเอียด:

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก: 5.48 กรัม

เพชรน้ำหนัก: 0.14 กะรัต 

Size 58

 

2. แหวนรหัส AXZZAAUSIYCC24

รายละเอียด:

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก: 5.08 กรัม

เพชรน้ำหนัก: 0.12 กะรัต 

Size 60

 

3. แหวนรหัส AXZZAASSDYCC11

รายละเอียด:

ตัวเรือนทองหนัก: 4.42 กรัม

เพชรน้ำหนัก: 0.15 กะรัต 

Size 57

 

4. แหวนรหัส AXZZAASSDYCC11

รายละเอียด:

ตัวเรือนทองหนัก: 4.42 กรัม

เพชรน้ำหนัก: 0.15 กะรัต 

Size 57

 

5. แหวนรหัส AXZZEUUKECC23

รายละเอียด:

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก: 4.26 กรัม

เพชรน้ำหนัก: 0.30 กะรัต 

Size 63

6. แหวนรหัส AXZZ๋JIEIYCC17

รายละเอียด:

ตัวเรือนทองหนัก: 5.02 กรัม

เพชรน้ำหนัก: 0.06 กะรัต 

Size 55

8. แหวนรหัส AXZZAAUSAYDJ19
รายละเอียด:
ตัวเรือนทองหนัก: 6.23 กรัม
เพชรน้ำหนัก: 0.11 กะรัต 
Size 59

9. แหวนรหัส AXZZCETKDYDC7
รายละเอียด:
ตัวเรือนทองคำขาวหนัก: 6.63 กรัม
เพชรน้ำหนัก: 0.11 กะรัต 
Size 61

10. แหวนรหัส AXWWJODKYDK17
รายละเอียด:
ตัวเรือนทองคำหนัก: 5.05 กรัม
เพชรน้ำหนัก: 0.05 กะรัต 
Size 58

11. แหวนรหัส AXWWJOIUYDK16
รายละเอียด:
ตัวเรือนทองหนัก: 5.07 กรัม
เพชรน้ำหนัก: 0.05 กะรัต 
Size 59

12. แหวนรหัส AXUFADIIDYDD10
รายละเอียด:
ตัวเรือนทองหนัก: 6.75 กรัม
เพชรน้ำหนัก: 0.07 กะรัต 
Size 56

Facebook Comments