จี้เพชร การันตี เพชรขาว น้ำสวย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE : @nampechjewelry (มี @ ข้างหน้านะคะ)

จี้เพชรหัวใจ

MRDAEIOUXY4_135

รายละเอียด:

ทองหนัก 2.98 กรัม

เพชร  1 เม็ด น้ำหนัก 0.03 กะรัต 

เพชร 72 เม็ด น้ำหนักรวม 1.40 กะรัต 

จี้เพชร

MRKAKAXY4_133

รายละเอียด:

ทองหนัก 2.47 กรัม

เพชรทั้งหมด 25 เม็ด น้ำหนักรวม 0.32 กะรัต 

จี้เพชร

MREITKAXY4_84

รายละเอียด:

ทองหนัก 6.66 กรัม

เพชร 3 เม็ด น้ำหนัก 0.10 กะรัต

เพชร 23 เม็ด น้ำหนักรวมอยู่ที่ 0.66 กะรัต 

จี้ไพลิน

MRETUDDXY4_39

รายละเอียด:

ทองคำขาวหนัก 4.08 กรัม

เพชร 0.24 กะรัต

ไพลิน น้ำหนัก 2.30 กะรัต 

จี้เพชร

MRAUUDD4_14

รายละเอียด:

ทองคำขาวหนัก 2.50 กรัม

เพชร 25 เม็ด น้ำหนักรวม 0.25 กะรัต 

จี้เพชร

MRIKUDDXY4_32

รายละเอียด:

ทองคำขาวหนัก 4.56 กรัม

เพชร 6 เม็ด น้ำหนัก 0.50 กะรัต

เพชร [] น้ำหนักรวมอยู่ที่ 0.60 กะรัต 

จี้ไพลิน

MREODDDXY4_38

รายละเอียด:

ทองคำขาวหนัก 2.9 กรัม

เพชร 0.40 กะรัต

ไพลิน น้ำหนัก 1.07 กะรัต 

จี้เพชร

MRAJUDDXY4_28

รายละเอียด:

ทองคำขาวหนัก 2.68 กรัม

เพชร 19 เม็ด น้ำหนักรวม 0.46 กะรัต 

Facebook Comments