แหวนรหัส MREIUSEXY1_1045

ตัวเรือนทอง 4.29 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.31 กะรัต 

เพชรบริหวาร 16 เม็ด น้ำหนักรวมอยู่ที่ 0.19 กะรัต

(แหวนไซส์ 51)

 

แหวนรหัส RWEEUKOYBD8

ตัวเรือนทอง 2.65 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.30 กะรัต 

GIA 2207975046 

(แหวนไซส์ 50)

 

แหวนรหัส HHASUDDYBE25

ตัวเรือนทอง 2.28 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.27 กะรัต 

(แหวนไซส์ 49)

 

แหวนรหัส MREUEJOXY1_1392

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก  2.91 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.30 กะรัต 

เพชรบริหวาร 18 เม็ด น้ำหนักรวมอยู่ที่ 0.11 กะรัต

GIA 1213625766 

(แหวนไซส์ 52)

 

แหวนรหัส MRAAODKXY1_1372

ตัวเรือนทอง  2.32 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.30 กะรัต 

เพชรบริหวาร 18 เม็ด น้ำหนักรวมอยู่ที่ 0.11 กะรัต

GIA 1213625766 

(แหวนไซส์ 52)

Facebook Comments