จับคู่แหวนแต่งงาน ในแบบของคุณ พร้อมราคาพิเศษ ได้ที่ ร้านน้ำเพชร นะคะ

 

 

 

แหวนชาย MREJEDDXY1_1349

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 7.08 กรัม

เพชร 1 เม็ด 0.30 กะรัต 

Size 55

แหวนหญิง AXRZEISDIYBL6

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 3.11 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.40 กะรัต  

Size 55

 

 

แหวนชาย MREKODDXY1_1157

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก 7.89 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.24 กะรัต

Size 58

แหวนหญิง ZWOAEOUYBE30

รายละเอียดแหวน 

ตัวเรือนทองหนัก 2.57 กรัม

เพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.50 กะรัต

เพชรบริวารรวม 8 เม็ด น้ำหนักอยู่ที่ 0.07 กะรัต ค่ะ

แหวนชาย ZZAAUDDYBG5

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก  5.89 กรัม

เพชรเม็ดกลางหนัก 0.07 กะรัต 

เพชรข้าง 4 เม็ด น้ำหนักรวม 0.08 กะรัต 

แหวนหญิง RWASDUUYBE39

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 4.59 กรัม

เพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.20 กะรัต

เพชรข้าง 6 เม็ด น้ำหนักรวม 0.12 กะรัต ค่ะ 

 

 

แหวนชาย AXZZAASSDYCC11

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก  4.42 กรัม

เพชรหนัก 0.15 กะรัต 

Size 57

แหวนหญิง AXWWAIDTDYCD2

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก 2.90 กรัม

เพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.14 กะรัต

เพชรข้าง 8 เม็ด น้ำหนักรวม 0.18 กะรัต

Size 52

 

 

แหวนชาย AXZZAUIKJYCC21

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก  4.49 กรัม

เพชรหนัก 0.20 กะรัต 

Size 62

แหวนหญิง AXWWEJIAIYCC2

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 3.95 กรัม

เพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.31 กะรัต

เพชรข้าง 6 เม็ด น้ำหนักรวม 0.18 กะรัต

Size 47

 

 

แหวนชาย AXZZAAUSIYCC24

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก  5.08 กรัม

เพชรหนัก 0.12 กะรัต 

Size 60

แหวนหญิง AXWWAOSOKYCC44

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 2.68 กรัม

เพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.19 กะรัต

เพชรข้าง 8 เม็ด น้ำหนักรวม 0.20 กะรัต

Size 50

 

 

แหวนชาย AXZZAASSDYCC11

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก  4.42 กรัม

เพชรหนัก 0.15 กะรัต 

Size 57

แหวนหญิง AXRZETDTAYBL2

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก 3.20 กรัม

เพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.30 กะรัต

เพชรบริวาร 32 เม็ด น้ำหนักรวม 0.35 กะรัต

Size 50

 

 

แหวนชาย AXZZAAJIOYCC13

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก  5.28 กรัม

เพชรหนัก 0.11 กะรัต 

Size 59

แหวนหญิง AXWWAOKAKYCC43

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก 3.02 กรัม

เพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.19 กะรัต

เพชรข้าง 8 เม็ด น้ำหนักรวม 0.19 กะรัต

Size 54

 

 

 

แหวนชาย AXZZJIEIYCC17

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก  5.02 กรัม

เพชรหนัก 0.06 กะรัต 

Size 55

แหวนหญิง MREUDDDXY1_378

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก 3.24 กรัม

เพชรน้ำหนัก 0.34 กะรัต

Size 50

แหวนชาย AXZZAEJKKYCC25
รายละเอียดแหวนตัวเรือนทองหนัก 7.73  กรัมเพชรหนัก 0.06 กะรัต 

Size 58

ราคาพิเศษ 23,500 บาท

แหวนหญิง MRAATOJXY1_797

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก 2.42 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.34 กะรัต

เพชร  2 เม็ด น้ำหนัก 0.10 กะรัต

Size 52

/>

แหวนชาย AXZZJJIIYCD28

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก 4.06  กรัม

เพชรหนัก 0.09 กะรัต 

Size 59

แหวนหญิง XYUUAUDDDYBH24

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองหนัก 2.49 กรัม

เพชร 21 เม็ด น้ำหนัก 0.3 กะรัต

เพชร  1 เม็ด น้ำหนัก 0.20 กะรัต

Size 47

ราคาพิเศษ 21,000 บาท

/>

แหวนชาย ZZJSESYBH5

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 4.60  กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.07 กะรัต 

Size 58

ราคาพิเศษ 19,500 บาท

แหวนหญิง  AXWWEJIAIYCC2

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 3.95 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.31 กะรัต

เพชร  6 เม็ด น้ำหนัก 0.18 กะรัต

Size 47

ราคาพิเศษ 44,000 บาท

แหวนชาย AXZZAAIAIYCC12

รายละเอียดแหวน

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 6.89  กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.06 กะรัต 

Size 57

ราคาพิเศษ 22,750 บาท

แหวนหญิง  AXRZAOSKIYCD23

ตัวเรือนทองคำขาวหนัก 2.56 กรัม

เพชร 1 เม็ด น้ำหนัก 0.23 กะรัต

เพชร  34 เม็ด น้ำหนัก 0.07 กะรัต

Size 54

ราคาพิเศษ 24,500 บาท

Facebook Comments