วิธีแรกเลย

  •  หากเรามีแหวนที่ใส่ติดนิ้วอยู่แล้วแต่ไม่ทราบไซส์ เราเอาไม้บรรทัดมาทาบเลยค่ะ วัดระยะเส้นผ่าศูนย์กล่าง ส่วนที่กว้างที่สุดจากด้านหนึ่งไปยังด้านหนึ่ง  ระนาบให้ตรงนะคะ ดูว่าจากระยะขอบในด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งเป็นกี่มิล  จะได้ระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง

วิธีที่สอง

  • วิธีนี้หากเราอยากใส่แหวนนิ้วไหน ให้เตรียมกระดาษไว้ยาวสักนิด
  • พันนิ้วบริเวณที่จะสวมแหวนให้ได้ประมาณ 2 รอบ แบบตามรูป
  • ใช้ดินสอลากเส้นตรงตามรูป
  • คลี่กระดาษแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดระยะที่ได้

วิธีนี้เราก็จะได้ความยาวเว้นรอบวงด้านในจ้า (ระยะที่วัดได้นี้ จำไว้ให้ดีเลย) 

เปรียบเทียบระยะที่วัดได้ป็นไซส์แหวนสากลได้ตามตารางนี้ค่ะ


LINE : @nampechjewelry

www.nampech.com

 

Facebook Comments